Kontakty

Prevádzkovateľ:

SABEA, s.r.o., Sklabinská 151/16, 036 01 Martin,
IČO: 46691057, IČ DPH: SK 2023535470,
Spoločnosť zapísaná do OR Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 56864/L.

Bankové spojenie: Fio banka a.s., Č. účtu: 2601458518/8330, IBAN: SK4383300000002601458518

Tel. kontakt v pracovné dni do 17.00: +421 907 282628, +421 908 537258
email: info@megadiely.sk