Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti spoločnosti SABEA, s.r.o., Sklabinská 151/16, 036 01 Martin, IČO: 46691057, IČ DPH: SK 2023535470 a zákazníkov, ktoré vyplývajú zo zmluvného vzťahu na základe uzavretej kúpnej zmluvy. Na základe potrieb definovaných všeobecnými obchodnými podmienkami sú špecifikované základné pojmy: Predávajúcim je spoločnosť SABEA, s.r.o , ktorá prevádzkuje internetový obchod www.megadiely.sk. Predmetom činnosti je predaj tovaru prostredníctvom internetového obchodu.
Kupujúcim je zákazník, ktorý na základe kúpnej zmluvy (objednávky) vstupuje do zmluvného vzťahu s predávajúcim.

Objednávanie tovaru

Tovar môžete objednávať vložením do košíka a odoslaním objednávky, alebo emailom, telefonicky. Doručením potvrdzujúceho e-mailu o prijatí vašej objednávky dochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy.
Pri určitých objednávkach nie bežného tovaru, prípadne tovaru vysokej hodnoty, si predávajúci vyhradzuje právo k vzniku zmluvy potvrdením objednávky telefonicky, emailom a úhradu finančnej zálohy vopred kupujúcim.
V prípade, že počas doby, kedy bol tovar objednaný, došlo k výraznej a náhlej zmene kurzu zahraničnej meny, alebo k výraznej zmene ceny či dodávaného sortimentu zo strany dodávateľa, má naša firma právo objednávku po dohode s kupujúcim upraviť, alebo od nej jednostranne s okamžitou platnosťou odstúpiť. Rovnaké oprávnenie si vyhradzujeme aj v prípade, keď dodávateľ nemôže dodať objednaný produkt, prípadne sa zmení dostupnosť a ceny produktu.

Doprava

Tovar vám bude doručený kuríerom DPD na adresu zadanú v objednávke.
Cena dopravy je 4.90 s DPH.
Pri nákupe tovaru za sumu vyššiu ako 200 eur, je doprava zdarma.
Pri preberaní tovaru si prosím skontrolujte neporušenosť a čo najskôr aj obsah zásielky. Tovar poškodený pri doprave je potrebné náhlasiť hneď kuriérovi, prípadne ho máte právo neprevziať.

Záväzok dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, že zákazník neprevezme tovar od kuríera, resp. odmietne nepoškodený tovar prevziať. V prípade, ak si zákazník objednaný tovar neprevezme a tovar sa nám vráti späť, máme právo od kúpnej zmluvy odstúpiť a od zákazníka požadovať náhradu nákladov spojených s vrátením tovaru (poštovné súvisiace so spätným zaslaním tovaru).
Prevzatím tovaru prechádza na zákazníka rovnako nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia.

Platba

Za tovar v našom internetovom obchode môžete zaplatiť viacerými spôsobmi.

Bankový prevod na účet

Uskutočnite prosím platbu priamo na náš bankový účet. (Fio Banka, účet: IBAN: SK4383300000002601458518, majiteľ účtu: SABEA, s.r.o., Sklabinská 151/16, 036 01 Martin). Ako variabilný symbol prosím použite svoje číslo svojej objednávky. (číslo objednávky nájdete aj vo Vašom emaile o prijatej objednávke). Vaša objednávka bude odoslaná po pripísaní finančných prostriedkov na náš účet.

Platba na dobierku

Za tovar zaplatíte v hotovosti, alebo kartou kuriérovi pri prevzatí tovaru, na mieste prevzatia.
(Upozornenie: dobierka možná iba do sumy objednávky max. 200 eur. Pre vyššiu sumu objednávky, prosím použite Bankový prevod na účet, alebo Platba platobnou kartou.)

Platba platobnou kartou

Za tovar môžete zaplatiť okamžite po uskutočnení objednávky na našej stránke Vašou platobnou, alebo kreditnou kartou (Visa, Mastercard, American Express, Discover & Diners). Platobná brána je obsluhovaná globálnou službou Stripe.com, spojenie je zabezpečené cez zašifrovaný protokol HTTPS a HSTS, overenie platby prebieha cez 3D SECURE. Pri platbe môže Vaša banka vyžadovať dodatočnú autorizáciu sms kódom, alebo online potvrdením platby.
(Vami zadávané údaje sú zašifrované, my sa ku nim nedostaneme)

Ceny

Ceny sú uvedené vrátane DPH, platné v dobe objednania tovaru. V prípade zistenia chybnej ceny na stránke obchodu a objednaním tovaru kupujúcim, môže kupujúci aj predávajúci odstúpiť od kúpnej zmluvy.

Dodacia lehota

Tovar skladom je doručený kuriérskou službou do 24 hod. Tovar prichádzajúci od dodávateľa je zvyčajne doručený do 4 prac. dní. V prípade predĺženia dodacej doby Vás budeme informovať mailom.

Zrušenie objednávky

Zákazník je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku v lehote 14 dní od prevzatia tovaru.

Ak si želáte zrušiť Vašu objednávku, ktorá ešte nebola vybavená, čo najskôr nás prosím kontaktujte mailom, alebo telefonicky a uveďte číslo Vašej objednávky. Ak už bola Vaša objednávka zaplatená, peniaze Vám vrátime najneskôr do 14 dní na účet, z ktorého bola objednávka zaplatená. V prípade platby kartou (VISA, MasterCard) sa môže táto doba predĺžiť, z dôvodu odlišného spôsobu refundácie platieb kartou.

Zároveň si vyhradzujeme právo stornovať Vašu objednávku na tovar, ak vám ho nebudeme schopní dodať z dôvodu nedostupnosti (vypredania zásob alebo stiahnutia z ponuky dodávateľa.)

Zákazník je povinný najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť na adresu zasielateľa.
Vrátený tovar je kupujúci povinný vrátiť v nepoškodenom stave s priloženou faktúrou a dokladom o zaplatení.
Tovar neposielajte prosím späť na dobierku, nebude prevzatý.
Náklady na spätné zaslanie znáša kupujúci.
Kupujúci znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

V prípade, že spotrebiteľ odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar so zníženou hodnotou, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, uhradí spotrebiteľ predávajúcemu náklady, ktoré vznikli v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu.

Záručná doba a reklamačný poriadok

V prípade reklamácie tovaru nás prosím najprv kontaktujte mailom, alebo telefonicky.
Záruka na tovar je 24 mesiacov od prevzatia tovaru. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady.
Záruka sa nevzťahuje na:

vady zapríčinené opotrebením pri bežnom používaní
vady zapríčinené nesprávnym použitím
vady zapríčinené nesprávnou (neodbornou) montážou
vady zapríčinené nesprávnym skladovaním

Zákonom stanovená záruka sa nevzťahuje, alebo sa len čiastočne vzťahuje, na vonkajšie poškodenie výrobku (napríklad nárazom, nesprávnou manipuláciou), na škody spôsobené zákazníkom a to používaním, ktoré je v rozpore s návodom od výrobcu, škody spôsobené používaním, ktoré bráni dobrému zachovaniu prístroja, škody spôsobené využívaním k obchodným účelom, škody spôsobené používaním nezodpovedajúcich prídavných zariadení, doplnkov alebo nezodpovedajúceho spotrebného materiálu.

Reklamovaná zásielka musí obsahovať kópiu dokladu o nadobudnutí reklamovaného tovaru, ktorý slúži ako záručný list, reklamačný formulár našej firmy, doklad o montáži, protokol zo servisu o chybnom náhradnom diele (v prípade, že ním disponuje), ktorý chce kupujúci reklamovať.

Tovar späť prosím posielajte, nepoužívaný, nepoškodený, kompletný (vrátane príbalového letáku), podľa možnosti v pôvodnom obale.
Tovar neposielajte prosím späť na dobierku, nebude prevzatý.

Záverečné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzavretej medzi spoločnosťou Sabea s.r.o. a jej zákazníkom, a sú pre obe strany záväzné.
Spoločnosť Sabea s.r.o. si vyhradzuje právo jednostranne meniť alebo dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky. Akékoľvek zmeny týchto všeobecných obchodných podmienok nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.megadiely.sk